Byznys · 12.8.2019

Byznys hýbe světem

Jak je možné, že taková věc, jako je byznys je schopna měnit svět rychlostí, kterou jen stěží můžeme pochopit? Mění svět ve všech oblastech, od těžby surovin, jejich zpracování, přepravu, výrobu produktů z nich i jejich prodej. V celém tomto procesu je zapojena lidská práce, kterou v mnoha směrech zatím neumí žádní roboti a automatizace výrobních procesů nahradit.

bordel u popelnice

Bohužel ve výrobním procesu v rozvojových zemích je jako součást výrobního byznysu i zaměstnávání dětí, které pracují dlouhé hodiny a hodiny bez přestávky a jejich odměnou jsou v podstatě pouze drobné, které sotva pokryjí jejich životní náklady. Vykořisťování, i to je součást byznysu. Je a bylo, nejpravděpodobněji i bude nadále, protože takovéto věci se mění velmi pomalu a děti v chudých oblastech musí pomáhat, aby se jejich rodiny nějak uživili do dalšího dne. Fabriky plné pracujících dětí, v těžkých pracovních podmínkách, i to je byznys, tedy jeho odvrácená strana, místo vzdělání a dětských her, tvrdá a těžká práce.

Ovšem jako mince má dvě strany, i byznys je má. Jeho lepší strana, díky svým výrobním procesům i prodeji dává mnoha lidem práci a živí tak jejich rodiny. Včetně rodin řidičů, kteří přepravují zboží do prodejen, skladníků, prodavačů, uklízečů i dalších profesí. Byznys tlačí kupředu farmaceutický trh a jeho vývoj, tím pomáhá zachraňovat mnoho životů ročně. Mnoho životů také usnadňuje svými preparáty. 
hromada šrotu

Byznys probíhá ve velkém i v malém měřítku, je ho plný svět a život téměř všech lidí na této planetě.  Mění tvář světa k nepoznání, jak následkem těžby surovin, tak následkem odpadu, který tu po nás lidech zůstává a bude se rozkládat mnoho a mnoho let. Dokonce i odvoz a likvidace odpadu na skládkách a ve spalovnách je byznysem. Lidé zkrátka umí udělat výdělečnou činnost téměř ze všeho. V tomto světě jsme všichni spotřebitelé, všichni jsme součástí byznysu.