Byznys · 19.10.2020

Ekonomika a budoucí životní úroveň

Když sledujete alespoň trochu naší politickou scénu, která svými rozhodnutími ovlivňuje vývoj naší ekonomiky, tak z pohledu obyčejných lidí je to občas k zamyšlení.

Jedni řeknou to, druzí svými argumenty to vyvracejí. Je to jak na houpačce.

HDP

Důchody a stále“ omílaná“ důchodová reforma, k tomu příspěvek 5000 Kč pro důchodce, navíc různé stupně podpory ohledně „antiviru“ atd.

Jasně. Důchodci už nedokážou pomoci státu v jeho ekonomice svou produktivitou.

Jak od našich představitelů a ekonomů často zní, že na jedné straně lidé nebudou utrácet, ale šetřit z důsledku pandemie, na druhé se připouští, že šetřit budou. Například přidáním 5000,-Kč každému důchodci, se zvyšují náklady… Ale přece všechny tyto peníze se vrátí brzo zpátky do ekonomiky, protože to lidé utratí. Blížící se Vánoční svátky jsou příležitostí, aby staří rodiče – důchodci mohli své nejbližší obdarovat. To je kalkulace. Ale každý soudný člověk ví, že tyto přidané peníze se utratí za základní potraviny, které se už druhý rok rapidně, ale jistě, zvyšují každý měsíc. A to nejsou jen potraviny. Protože důchodci, kteří mají příjem pod 10 tisíc (a těch je velká většina) nebo o 1 2 tisíce více, s tím málem musí vyjít a někteří dokážou ušetřit i nějakou padesátikorunu nebo stokorunu. Ale jen na úkor toho, že si odřeknou třeba ovoce, zeleninu a navíc si nekupují oblečení jako mladší generace. To jsou fakta.

ekonomika

Měli bychom si něco málo připomenout něco ze základních znalostí v pro jednodušší pochopení ekonomiky aktuálně https://www.moneyworld.cz/ekonomika/.

Jeden z ukazatelů je určitě PRODUKTIVITA práce. Je to celková hodnota vyrobeného jak zboží, tak nabízených služeb. Tyto dva faktory jsou závislé nejenom na lidské píli a pracovní zručnosti, ale přímo souvisí s neustále vynalézavější a dokonalejší technologií, která doslova pomůže nejenom k pracovním výkonům, jež budou provázeny větší lidskou zručností než doposud. A pokud se bude investovat právě do chytrých technologií a školství, tak se bude zákonitě zvyšovat produktivita práce za mnohem kratší čas a v dobré kvalitě. Takže investovat do nových technologií se určitě vyplatí. A o kolik se zvýšila produktivita z tohoto zainvestování – vložení kapitálu, a jaký podíl vyšší produktivity nastal nebo nastane, to se dá zjistit například sledováním po půl roce nebo za rok.

Pokud bude stát dobře investovat, tak výsledek zúročení bude záležet nejenom na lidech v produktivním věku v současnosti, ale i na našich dětech v budoucnosti.