Dům · 11.12.2019

Typy střech

Střecha je důležitá stavební konstrukce, její účel je chránit stavbu shora a majitelé domu před různým počasím. Skládá se z nosné konstrukce a střešní krytiny. Dělí se na střechy ploché a sklonité a na zateplené a nezateplené. Podle klimatických podmínek se určuje tvar a celkové provedení střechy.
pultová střecha
Nejdůležitější funkcí je chránit celkový prostor pod sebou a to před povětrnostními vlivy jako je například déšť, sníh, vítr či sluneční záření. Podle prostoru, který střecha kryje, jsou na její uskutečnění kladeny různé nároky. Prostor pod střechou může být uzavřený (obytný dům, veřejná budova) nebo otevřený (čekárna, nástupiště). Střechy uzavřených budov musí splňovat přísné požadavky.
Střecha má odvádět dešťovou vodu, aby se na ploše střechy nehromadila a nedocházelo tím k poškození její konstrukce, zatékáním či dřevokaznými houby a plísněmi. V oblastech, kde bývá častěji více sněhu, by měla celá konstrukce střechy být pevná.
rodinný dům
Typy střech se určují podle jejich tvaru, sklonu, počtu plášťů a funkce.
Rozdělení střech podle sklonu:
· Plochá střecha – sklon střešních rovin je 0 – 10°
· Šikmá střecha – sklon střechy od 10° do 45°
· Strmá střecha – sklon střechy je nad 45°
Rozdělení šikmých střech:
· Pultová střecha – má jen jednu střešní rovinu. Nejčastěji se používá na budovy postavené na hranici pozemku nebo na přístavky.
· Sedlová střecha – nejznámější typ střechy, který se v České republice používá. Má dvě střešní roviny a nejčastěji se používá na rodinné a bytové domy.
· Valbová střecha – má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny neboli valby. Nejvíce se používá u samotně stojících budov obdélného půdorysu.
· Polovalbová střecha – od valbové střechy se liší tím, že má okap daný výše než je u střechy sedlové.
· Mansardová střecha – je obměnou sedlové střechy. Každá její polovina se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu.
· Stanová střecha – má čtyři střešní roviny, které se střetávají ve středovém vrcholu. Nejčastěji se dělá na domech čtvercového půdorysu.
· Pilová střecha – vzniká střídáním střech pultových nebo asymetrických sedlových. Nejčastěji se využívá na tovární haly, dílny.
Rozdělení střech podle počtu plášťů:
· Jednoplášťové
· Víceplášťové