Zboží · 19.3.2023

Co představují pro životní prostředí plastové obaly


Filmový režisér Miloš Forman, mimo jiné spolutvůrce filmu Amadeus, kdysi v jednom ze svých rozhovorů poskytl informaci, že se pozastavil nad tím, jak snadno podle odpovědi na otázku, zda chce zákazník nákup uložit do papírového či plastového obalu, tamní prodavačka v supermarketu rozpoznala, že se jedná o cizince. Prozradila jej jeho neobvyklá výslovnost výrazu „paper“ anebo „plastic“.

plastové kelímky

V rozhovoru s Milošem Formanem se však nikdo nezaměřil na to, zda je pro naše životní prostředí výhodnější obal z papíru nebo z plastu. Toto téma je totiž poměrně svízelné a oba „hráči“ tu mají své divoká trumfová esa, s nimiž se lidem předvádí,, aby obhájili svou existenci.

Papírové obaly jsou plně biologicky rozložitelné ve velmi krátké době a jsou recyklovatelné, to ví kde kdo, ale k výrobě papíru, zejména toho kvalitního, je zapotřebí dřevitá hmota, kterou musí někdo svézt z lesa, a poměrně velké množství energie, aby bylo možno papír v mnoha variantách vůbec vyrábět.

plastová láhev

Naproti tomu může být výroba plastů energeticky méně náročná, a co se týče odpadu, ten může být také recyklovatelný. Další výhodnou vlastností jsou vratné plastové obaly, například přepravky na láhve, ovoce a zeleninu, s dlouhou životností, které plně nahradí výrobky ze dřeva. Některé firmy se výrobou vratných plastových obalů a recyklovatelných plastů zabývají již déle, než půl století, a tím také přispívají k ochraně životního prostředí.

Nelze tedy tvrdit, že plasty jsou samy o sobě škodlivé pro naši planetu, jde jen o to, jakým způsobem se s nimi naloží, jak se zužitkují, a jak se k tomu také staví zákazníci, kteří by se měli alespoň snažit o to, aby plast nekončil ve spalovnách, ale na třídících recyklačních linkách.

Až opět budete brát do ruky plastovou láhev, kterou následně vyprázdníte, nevyhazujte ji do běžného komunálního odpadu, anebo dokonce přímo do lesa či do křoví v parku, buďte zodpovědní sami k sobě a ohleduplní k ostatním. Vždyť jsme tu na planetě Zemi, jak se říká, „na jedné lodi“.