Dům · 10.9.2020

Odkud pocházejí první psi?

Původ psů je komplikovaný. Vědci se podle posledních výzkumů domnívají, že by původ psů mohl být v jižní Číně. Tamní psi totiž mají největší genetickou variabilitu. Avšak podle dalších genetických analýz jsou jejich výsledky směřovány na střední východ, neboť místní vlci zde mají se psy asi nejvíce genetických podobností. Další analýzy DNA, které byly provedeny v nalezených a zachovalých kostech pradávných psů a vlků, ukazují nejčastěji na evropský původ psů. Tomuto nasvědčují i fyzické znaky, které vykazovaly tyto archeologické nálezy. Vědci naznačují, že by původem psa mohla být ale i severní Sibiř.
voják se psem

Ochočení psů

Podle nejnovějších poznatků si člověk nejspíš psa neochočil později než před patnácti tisíci lety. Ale také je docela dobře možné, že byl úplně první pes ochočen až před čtyřiceti tisíci lety. Jako poslední rozřešení původu psů a jejich domestikace se ujal naposledy velký mezinárodní tým biologů a archeologů. Tento tým výzkumníků se tentokrát zaměřil na prostudování populace pouliční směsky, to jest polodivokých psů z nejrůznějších částí světa. Tito polodivocí psy si totiž, na rozdíl od těch vyšlechtěných, zachovávají daleko více genetických informací o charakteru svého divokého předka.
švýcarský ovčák

Expanze Evropských psů

Během tohoto výzkumu se objevily zajímavé souvislosti, a to, že genetické znaky psů jasně ukázaly příchod evropských psů a lidmi z Evropy do Severní a Jižní Ameriky anebo pacifické oblasti.
§ Afričtí psi naopak mají spíše smíšený původ, který je spojením místních linií s evropskými psi.
§ Euroasijští psi, stejně jako populace psů z Indie, Vietnamu nebo Egypta mají jasné rysy jejich regionu.
Když vědci shrnuli všechny poznatky, zjistili, že podle populačně genetických znaků psů je jejich původ v oblasti střední Asie, která se rozkládá přibližně mezi Afganistánem, Mongolskem a Nepálem.