Zboží · 27.12.2021

Betonový plot se dřevem? Ano, se dřevem!

Ta tam je doba, kdy se pomocí betonových plotů se dřevem Montazmpc ohraničovaly pozemky podniků, firem a institucí. Šlo o veskrze nevzhledné, neprůhledné stavby, které měly jediný účel. Zakrýt to, co mělo zůstat očím skryto. Dnes pozůstatky těchto plotů slouží snad akorát pro sprejery, kteří je alespoň trochu oživí svými prapodivnými a barevnými křivkami svých výtvorů.

betonový plot

Naše ploty jsou velice moderní. Jsou vkusné, a dobře plní zamyšlený účel. Ohraničují pozemek, zabezpečují ho, jsou odolné a nenáročné na údržbu. Mohou být s plnou stěnou, nebo polopropustné. Můžeme nabídnout ploty čistě betonové, případně v kombinaci s jinými materiály. Jako velice vhodná kombinace materiálů se jeví beton a dřevo.

Bude na vás, jaký podíl dřevěného materiálu zvolíte. Můžete se rozhodnout pro nízký betonový sokl a zbytek do celé výšky plotu může tvořit, opět vámi zvolená, betonová konstrukce. Nebo si zvolíte podíl betonu a dřeva 50/50. Také můžeme zhotovit plot, kdy dřevo, respektive dřevěné prvky, tvoří pouze vršek plotové konstrukce.

Montazmpc začne práci na vašem betonovém plotě návrhem řešení na základě vašeho požadavku a konzultace s vámi. Po schválení projektu dojde na přípravu staveniště. Tedy od odstranění stávajícího oplocení po přípravu základů pro sloupky. Na hloubení základů a nutné úpravy terénu používáme malou mechanizaci, bagr.

plot se dřevem

Samotná práce na plotu začíná instalací betonových profilů – sloupků. Když jsou dostatečně pevně uchyceny, pokračuje tím, že mezi tyto sloupky zasouváme jednotlivé betonové segmenty a na ně pak dřevěné konstrukce.

Práci provádíme s ohledem na minimální zásah do vašeho soukromí. Proto po předání stavby, a schválení výsledku naší práce věnujeme velký prostor úklidu staveniště a odvozu nepotřebného materiálu. Nakonec vše kolem nového plotu uklidíme a terén upravíme tak, aby po našem odjezdu zůstal na pohled opravdu jen krásný nový plot.