Byznys · 12.7.2020

Proč je vyhledávání úniku vody tak obtížné

Není pochyb o tom, že když se něco porouchá v domácnosti, může to znamenat prakticky pohromu. A jednou z nejhorších věcí, které se mohou stát, je prasknutí vodovodní či odpadní trubky. Je to především proto, že vyhledávání úniku vody může být poměrně složité.

Nejprve je třeba si říci, proč tomu tak je. Tím hlavním důvodem je fakt, že naprostá většina trubek je skryta našim očím. Jsou uloženy ve zdech a stěnách, aby nepřekážely. Pokud se tedy zjistí, že odněkud utíká voda, může být problém přijít na to, odkud.

instalater1

Faktem je, že se obvykle jeho následky ihned neprojeví. Často na něj tak přijdeme, až když už je pozdě a škoda už je napáchána. Nám zbývá už jen zařídit, aby nebyla ještě větší. A to jak na majetku, tak na naší peněžence.

To je způsobeno právě vnitřním umístěním trubek. Než se nashromáždí tolik vody, aby to mělo nějaké viditelné následky (například vlhkost na zdech), nějakou dobu to trvá, zejména pokud onen únik není nijak výrazný. To ovšem neznamená, že nemůže způsobovat škody.

Jednou z těch největších je pravděpodobně zvýšení vlhkosti v domě, především ve zdech, a s tím související tvorba plísní. Ty mohou mít, a ve většině případů také mají, negativní vliv na naše zdraví. Platí to především u dětí, které jsou, vzhledem ke svému dosud plně nevyvinutému imunitnímu systému, náchylnější.

instalater2

Problémem také může být, pokud bydlíte v bytě. Pak totiž ona voda nemusí zasáhnout jen vás, nýbrž i vaše sousedy, nejčastěji ty, kteří bydlí pod vámi. Ti mohou mít mokrý strop se všemi následky z toho vyplývajícími. A pochopitelně od vás budou žádat jak nápravu, tak náhradu škody.

Jak tomu tedy předejít? Nejlepší možností je pravidelná kontrola trubek instalatérem nebo jiným člověkem, který jim rozumí a dokáže odhalit i začínající poškození, které sice zatím nevedlo k úniku vody, avšak časem by mohlo. Jen tak ochráníte svůj dům i ostatní.