Využití těch nejefektivnějších postupů

17.12.20180 comments

Potrubní systémy, jako například vodovody či kanalizace, mohou být do nemovitosti zabudovány dvěma základními způsoby, a to buď vertikálně – svisle (například domovní stoupačky v klasických panelových domech) nebo horizontálně – vodorovně. Každý z těchto způsobů je charakteristický a vyžaduje odlišný přístup v případě, že dojde k jeho poruše nebo ucpání. K  čištění odpadu je pak nutné v každém z uvedených systémů přistupovat jiným způsobem.

Vertikální i horizontální systémy

Čistění odpadu v případě vertikální kanalizace nebo kanalizace horizontální je vždy prováděno jiným způsobem. Pro horizontální kanalizace je vhodnější vodovodní paprsek, kdežto v případě kanalizace vertikální je možné využít mechaniku, jejíž účinek zesílí ucpávkou zadržovaný materiál a zejména kapaliny nad ucpávkou nahromaděné.


Využití těch nejefektivnějších postupů
3 (60%)1
  • Posted In:
  • Žádné rubriky